โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน ในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 นายมูฮำมัดรอมลี  สาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเด็ง พร้อมด้วยครูประชารัฐร่วมต้อนรับนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ ณ ลานใต้โดมโรงเรียนบ้านกาเด็ง