ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

       วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 นายมูฮำมัดรอมลี  สาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเด็ง พร้อมด้วยนางนูรีฮาน หะยีสาแล๊ะ ผอ.รร.บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ และนางยาวีนา  อีแต ผอ.รร.ชุมชนสหพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performace Agreement:PA) ของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านกาเด็ง ณ ห้องประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกาเด็ง