ติดตามนักเรียน ในโครงการพาน้องกลับมาเรียน

>>>>>วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 8:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางอารี สุขแดง ผอ.รร.ราชพัฒนา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามนักเรียน ในโครงการพาน้องกลับมาเรียน รร.บ้านบาตาปาเซ และ รร.บ้านบูเก๊ะตาโมงฯ