กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้

>>>>>วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางอารี สุขแดง ผอ.รร.ราชพัฒนา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ ของนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส