โครงการลูกเสือ – เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565

>>>>>วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวซูนีตา บูละ ผอ.รร.บ้านตาโงะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือ – เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระนักถึงโทษของยาเสพติดและรู้จักป้องกันตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส