พิธีเปิดการประชุมการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาทั้ง 75 โรงเรียน