ผอ_0.เขตฯและคณะ มาตรวจเยี่ยมรร.(16.9.65)_๒๒๐๙๑๖_57