ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมตอนต้น

>>>>>วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนและผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128