ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกันยายน

>>>>>วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 โดยมีนายสมยศ เสาวคนธ์ ผอ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส