ประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2) ครั้งที่ 2

>>>>>วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3