ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

20 กันยายน 2565 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ นายมุสตอฟา มะอูเซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตต์ประชา และนายซูลกีฟลี แวยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำวน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู ซึ่งมีข้าราชการครู โรงเรียนบ้านไอร์โซ เข้ารับการประเมินจำนวน 11 คน

ทางโรงเรียนบ้านไอร์โซ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ที่มาให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำเพื่อการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งคุณภาพที่ดีขึ้นของผู้เรียนต่อไปเป็นอย่างสูง