โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

>>>>วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวยามีละ มุซอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และแนวทางการชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2565 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส

>>> รูปทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/17X6R0MIB3k9YtjFBWAi1V6af18dU1OGR?usp=sharing <<<<