โรงเรียนบ้านไอร์โซ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประกวดบันทึกการประชุมและการประกวดการบันทึกบัญชี ในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยคุณครูเสาวณี ปิยหิรัณย์ และคุณครูนูรีดา หะยีหามะ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน นำตัวแทนนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนบ้านไอร์โซ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประกวดบันทึกการประชุมและการประกวดการบันทึกบัญชี ในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ”งานวันลองกอง”ครั้งที่๔๕ ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้การจัดงาน ชาวนรารวมใจภักดิ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี ปีมหามงคล ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส