ร่วมส่งนางสาวดวงจันทร์ ดำหวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สพป.นราธิวาส เขต 1

>>>>>วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 9.39น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมส่งนางสาวดวงจันทร์ ดำหวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ย้ายไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ สพป.นราธิวาส เขต 1