เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นป.4-6 ในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา2565

27 กันยายน 2565 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3

ผลการแข่งขันปรากฎว่า ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ซึ่งรายการนี้มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน คือ เด็กหญิงนูรอีมาณีย์ เจ๊ะเต๊ะ , เด็กหญิงรุสมาณีย์ บาตูแน และเด็กหญิงบารอกะห์ เจ๊ะเต๊ะ และมีครูผู้ควบคุมและฝึกสอน คือ นางซูรียานี อิสมาแอ และนายตัรมีซี อิสมาแอ