กิจกรรม “ร้อยใจ มุทิตา ร้อยศรัทธา สานสายใจ” นายอับดุลเล๊าะ วาลี (บังหมาน)

>>>>>วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชันชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรม “ร้อยใจ มุทิตา ร้อยศรัทธา สานสายใจ” นายอับดุลเล๊าะ วาลี (บังหมาน)  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2565 ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ณ บริเวณหน้ามุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ