โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงาน

>>>>>วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา รองผุ้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากร จำนวน 95 คน ร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ภายใต้บริยทเชิงพื้นที่ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ สู่การประยุกต์ใช้และบูรณาการในการบริการจัดการสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ต่อไป โดยแบ่งเข้าศึกษาดูงาน 2 ที่ ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาอุดรธานี เขต 1 และโรงเรียนบ้านหมากแข้ง โดยมีนายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ