ร่วมต้อนรับ นางสุภิญญา วงษ์นาม เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 คนใหม่

>>>>>>วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมคล้องพวงมาลัย และมอบของที่ระลึกแก่ นางสุภิญญา วงษ์นาม เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คนใหม่ โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 75 โรงเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

ภาพเพิ่มเติม ประมวลภาพต้อนรับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3