ร่วมแสดงความยินดี กับนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด และศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมแสดงความยินดี กับนางสุภิญญา วงษ์นาม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 คนใหม่