“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2565 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

>>>>>วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2565 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” เพื่อรับทราบนโยบายจาก เลขาธิการ กพฐ. และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมมอบนโยบาย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 คนใหม่ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3