กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

>>>>>วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2565) ณ บริเวนสวนสาธารณะวัชระ ต.ตังหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะวัชระอุทยานในครั้งนี้