นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางสุภิญญา วงษ์นาม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 คนใหม่