Moe safety center สพป.นราธิวาส เขค 3 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้

>>>>>วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ MOE Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับครอบครัวนักเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนประชาบำรุง และโรงเรียนบ้านบาโงสะโต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนและครอบครัว