เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอการรับตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 คนใหม่

>>>>>วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าพบนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คนใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
>>>>>>และเวลา 15:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าพบ ดร.ชาร์รีฟ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คนใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส