ประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 และ ปี 2564

>>>>>วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 15:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 และ ปี 2564 โดยมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3