ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 8/2565

>>>>>วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายประยูร หมันหลิน เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบเรื่องเสนอและพิจารณาตามวาระ และมอบกระเช้า เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 คนใหม่