ร่วมพบปะคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

>>>>>วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางอรนุช สุขสบาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพบปะคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้มาทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3