ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ ปี 2565 และงบดำเนินงาน

>>>>>วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2566 และงบดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมพิจารณา เพื่อวางแผนการบริหารงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2566 ในขับเคลื่อนการดำเนินงาน การเสริมสร้างและเติมคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019