ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม

>>>>>วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 โดยมีนายบัณฑิต สาและ รอง ประธานกรรมการคนที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส