เข้าพบนายอำเภอเจาะไอร้อง และนายอำเภอจะแนะ พร้อมมอบกระเช้า เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

>>>>>วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ เข้าพบนายนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

>>>>>และใน เวลา 15:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ เข้าพบนายนายนายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอจะแนะ เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส