ร่วมตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองการต่ออายุใบประกอบธุรกิจ ณ โรงแรมรีสอร์ทบ้านสวน

>>>>>วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 15:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองการต่ออายุใบประกอบธุรกิจ ณ โรงแรมรีสอร์ทบ้านสวน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยมีหน้าหน้าสวนราชการ ร่วมตรวจสอบได้ให้คำแนะนำให้แก่ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แล้วแจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ เพื่อดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองการต่อใบอนุญาตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป