ร่วมประชุม video conference ร่วมงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 3

>>>>>วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุม video conference ร่วมงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 3