ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม

>>>>>วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม และได้มอบเกียรติรางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนายฟิรเดาส์ ตาเยะ นักเรียนโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128