พบปะนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์)

>>>>>วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) คัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 โดยมีนายบูรฮัน อิหะโละ ผอ.รร.บ้านยานิง นางรัชนี บุญอนันต์ ผอ.รร.บ้านบ่อทอง น.ส.วันเพ็ญ เพชรรัตน์ ผอ.รร.บ้านลูโบะดีแย เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3