รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จาก โรงพยาบาลระแงะ

>>>>>วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากโรงพยาบาลระแงะ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ขอขอบคุณโรงพยาบาลระแงะ มา ณ ที่นี่ด้วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3