โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลมะรือโบออก

>>>>>วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นาธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลมะรือโบออก สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ต อ.สิงหนคร จ.สงขลา