รับมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

>>>>>วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VEST) ของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานมอบ และสาธิตวิธีการติดตั้งถังขยะเปียก พร้อมขยายผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวต่อไป ณ หน้าบ้านพักนายอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส