รับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และนำเสนอแผนการขับเคลื่อน PA support team

>>>>>>วันที่ 1 พศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video conference และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์กรความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคใต้ ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่