ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วน และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษาทุกเขต ทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช