ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูและบุคคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ในพื้นที่อำเภอระแงะ

>>>>>วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูและบุคคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ในพื้นที่อำเภอระแงะ โดยมีนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายและผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอระแงะ ในสังกัด สพฐ. มีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 สถานีตำรวจภูธรระแงะ ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ผู้อำนวยการหน่วยงานการศึกษา ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3