การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-6

4 พฤศจิกายน 2565 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายการศึกษา การดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในภาคเรียนนี้ ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-6