ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางรักษาความปลอดภัยครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางรักษาความปลอดภัยครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ.จะแนะ จ.นราธิวาส สพม.นราธิวาส โดยนายอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นายซัมซุดดีน สะมะแอ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ทำหน้าที่ประธานการประชุม