โรงเรียนบ้านไอร์โซ ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูซอลีหะห์ สะมาแอดาโอะ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่

7 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านไอร์โซ ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูซอลีหะห์ สะมาแอดาโอะ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านกูยิ(ยี่งอ) สพป.นราธิวาส เขต1 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ

ณ โรงเรียนบ้านกูยิ(ยี่งอ) สพป.นราธิวาส เขต1 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ