ประชุมซักซ้อมแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูและบุคคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง โดยมีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธาน ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายและผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องในสังกัด สพฐ. มีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 สถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ร่วมหารือ ณ ห้องที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส