ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัดที่เกิดเหตุอุทกภัย

>>>>>วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่โรงเรียนประสบเหตุอุทกภัย 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อทอง และโรงเรียนบ้านตราแด๊ะ ทั้งนี้ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น เพื่อที่จะได้นำเรียน สพฐ. ต่อไป