ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 รร.บ้านไอสะเตียร์

>>>>>วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน และนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พร้อมเน้นย้ำจุดเน้นของ สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้ง 5 ข้อ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ทราบ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ต่อไป