คัดเลือกครูเกษียณอายุราชการ (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>>>>>วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการ (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เพื่อดำเนินการสรรหาครูดี ครูเก่ง มาทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา ณ ห้องรองผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3