ประธานการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อหารือและเตรียมการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

>>>>>วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อหารือและเตรียมการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นี้ โดยจะลงพื้นที่ รร.บ้านมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3