ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

>>>>วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3