ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

>>>>>วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน และนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ รร.บ้านตันหยงลิมอ รร.บ้านลูโบะดีแย และรร.วัดตันติการามฯ ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดโรคตาแดงระบาดในสถานศึกษาหลายแห่ง จึงได้เน้นย้ำให้นักเรียนป้องกันและระมัดระวัง และขับเคลื่อนจุดเน้นของ สพป.นราธิวาส เขต 3 ในพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ต่อไป